fbpx
Website Slogan

4. Sebapoznanie cez emócie - 9.5.2023, 17-18:30 hod., Coworking Priestor v Lučenci

Zážitkový workshop na odhalenie emócií, ktoré zažívame v záťažových situáciách v živote a ako zmenou emócií vieme nájsť príležitosť na zmeny v živote.

Čo zažívaš? Čo ťa teraz aktuálne zaťažuje? Čo sa ti snažia emócie povedať? Čo chceš zažívať? Ako sa chceš cítiť?

Keďže emócie sú nositeľmi informácií, že človek niečo zažíva, lebo sa mu/s ním niečo deje, tým pádom “Emócie nie sú zlé ani dobré”, rozširujú naše obzory.

Každá emócia sa stará o niečo dôležité pre človeka a má svoj účel, napr. smútok nás informuje, na čom nám v živote záleží, radosť signalizuje, že vidíme v živote niečo, čo je hodné oslavy…

Nie sme emócie: My prežívame svoje emócie, ale ony nás nedefinujú. Práve tak ako myšlienky sú niečo, čo si môžeme myslieť a rozhodnúť sa neosvojiť si ich alebo im neveriť, aj naše emócie nám ponúkajú porozumenie svetu okolo nás, a tak sú zdrojom potenciálneho poznania.

Sme emocionálne bytosti, všetci máme emócie sú súčasťou nášho bytia, sú jazykom duše.

Vzbudilo to v tebe zvedavosť? Pridaj sa prevezmi zodpovednosť za svoje emócie a uvedom si, že sú tvoje preto, aby si im rozumela a navigovala ich. 

Tento workshop ma zaujal, chcem sa ho zúčastniť. Vyplňte kontaktný formulár a budeme Vás kontaktovať.

Prehrať video

ODBORNÁ KVALIFIKÁCIA A SKÚSENOSTI

Absolvované kurzy:

2021 Akadémia koučovania – Emócie v koučingu

2019 Erickson International – High Performance Team Coaching

2019 Iuventa – Podpora kariérového poradenstva v práci s mládežou

2019 Akadémia Koučovania – Tímové koučovanie

2018 Akadémia Koučovania – Transformačné koučovanie

2016 ALKP – Tréning prezentačných zručností

2016 ALKP – Lektor – akreditované vzdelávanie Asociácie lektorov a kariérnych poradcov – www.alkp.sk

2016 Akadémia Koučovania – Koučovanie – akreditovaný kurz Slovenskou asociáciou koučov SAKo – www.koucovia.sk

2016 HQ Team, s.r.o. – Koučovanie naratívnym spôsobom

2015 COMM-PASS s.r.o. –  Projektový manažment

2013 HQ Team, s.r.o. – Jednodňové koučovanie s brief coachingom

2012 HR development, n.o. – Regionálna škola personalistiky – Kultúra firmy, výberový a adaptačný proces, Právne minimum personalistu, Kolektívne vyjednávanie a bezpečnosť práce, Vzdelávanie zamestnancov, Motivácia a odmeňovanie zamestnancov, HR controling

2011 Akadémia Koučovania – Cesty ku koučovaniu, Koučovací rozhovor
Sledujte ma

Sledujte ma aj na sociálnych sieťach a ostaňme v kontakte. 

V čom vám viem byť nápomocná?

Referencie

Moji úžasný klienti